Arbres, animals o objectes retallats

Arbres, animals, noms o objectes retallats en diferents tamanys i models.

  • Arbre, mobles cartró, estands, stands, exposicions, expositors, displays, panells, attrezzo, home staging, DEC, cartró, cartón, cardboard
  • Pot de llapissos, mobles cartró, estands, stands, exposicions, expositors, displays, panells, attrezzo, home staging, DEC, cartró, cartón, cardboard